Το μοντέλο μας

[σημείωση η Phoenix δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία της στην Κέρκυρα. Βρισκόμαστε στη φάση εντατικής αναζήτησης κεντρικού χώρου-αποθήκης]

Ο τρόπος για να πετύχουμε τη διαλογή στην πηγή ώστε να συγκεντρώνουμε υλικό προς ανακύκλωση καθαρό και διαχωρισμένο είναι:

Ο καθένας από εμάς που παράγει απορρίμματα:

Α) να φροντίζει να συγκεντρώνει τα ανακυκλώσιμα υλικά -καθαρά- σε ξεχωριστούς κάδους στο σπίτι (το χαρτί στο χαρτί, το αλουμίνιο στο αλουμίνιο κλπ).

Αυτή η διαδικασία, που γίνεται σ’ όλες τις πολιτισμένες χώρες έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • συγκεντρώνεται καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό (που έχει μεγαλύτερη εμπορική αξία)
  • μειώνει το κόστος συλλογής και διαχωρισμού
  • εξαφανίζει δια παντός την ύπαρξη των ξεχειλισμένων με απορρίμματα κάδων
  • ο φορέας που έχει αναλάβει την ευθύνη της συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης (στην περίπτωσή μας η Green Phoenix Recycle), συγκεντρώνει το ήδη διαχωρισμένο υλικό και μετά από μια σχετική επεξεργασία το προωθεί για πώληση.

Β) να παραδίδει στη Phoenix καθαρό και διαχωρισμένο υλικό.

Καλούμε τους πολίτες να φέρνουν το καθαρό υλικό στα προκαθορισμένα σημεία ή στην αποθήκη του συνεταιρισμού (σημ. σύντομα θα ανακοινωθεί η τοποθεσία) όπου εργαζόμενοι και εθελοντές θα φροντίζουν για την παραπέρα επεξεργασία.

Αργότερα στον σχεδιασμό μας είναι η χρήση μικρών ευέλικτων οχημάτων που θα παραλαμβάνουν το υλικό από συμπολίτες που δυσκολεύονται να το φέρνουν οι ίδιοι, ή από επαγγελματίες και μεγάλες επιχειρήσεις.