Διοικούσα Επιτροπή


Τη διοίκηση της Phoenix ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η πρώτη ΔΕ με 3ετή θητεία αποτελείται από τους:

 

α/α Όνομα Ιδιότητα
1. Αντώνης Πολίτης Πρόεδρος
2. Γιάννης Κούστας Αντιπρόεδρος
3. Ναταλία Βλάχου Γραμματέας
4. Ελένη Πολίτη Ταμίας
5. Σπύρος Σκόρδος Μέλος ΔΕ