Γιατί «διαλογή στην πηγή»

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σημαίνει: δίνω μια δεύτερη ευκαιρία, ξαναδίνω νέα ζωή και χρήση σε ήδη χρησιμοποιημένα υλικά ή αντικείμενα.

Οι περισσότεροι έχουμε αντιληφθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων σε ποσοστό 80-90% μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Ανακυκλώνω γιατί:

  • περιορίζω τον όγκο των απορριμμάτων
  • χρειάζομαι λιγότερη γη για υγειονομική ταφή
  • εξοικονομώ πολύτιμες πρώτες ύλες (πολλές από τις οποίες είναι εισαγόμενες ή απλά η εύρεσή τους δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα (κόψιμο δέντρων, εξόρυξη υλικών κλπ)
  • εξοικονομώ ενέργεια
  • μειώνω τη ρύπανση που δημιουργείται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής νέων προϊόντων
  • αποκτώ περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη
  • έχω οικονομικό όφελος

 

Για να έχει η ανακύκλωση αποτέλεσμα θα χρειαστεί:

α) μικρή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ από τον καθένα μας χωριστά

β) ΣΥΝΕΠΕΙΑ όλων εκείνων που ανακυκλώνουν αλλά και εκείνων που διαχειρίζονται τα ανακυκλώσιμα και

γ) ΣΥΝΕΧΕΙΑ (όχι μόνο να μη σταματήσει η προσπάθεια αλλά να ξεκινώντας από 2-3, εύκολα υλικά, να συνεχίσει με περισσότερα και δυσκολότερα).

 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν είναι σκουπίδια, εμείς τα μετατρέπουμε σε  σκουπίδια!

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ σημαίνει: διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών, κατά κατηγορία, πριν αναμειχθούν με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Αν φροντίσουμε να ανακτήσουμε τα χρήσιμα υλικά προτού αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων τότε μιλάμε για διαλογή στην πηγή κι αυτό είναι το ζητούμενο.

Μέχρι τώρα εκείνο που κάνουμε είναι η χρήση του μπλε κάδου. Ο μπλε κάδος ήτανε ένα πρώτο βήμα, που σήμερα δεν είναι πια αρκετό. Αυτό γιατί, πολλοί από εμάς αφ’ ενός  ρίχνουν κι άλλα απορρίμματα μέσα στον μπλε κάδο, αφ’ ετέρου διότι τα ανακυκλώσιμα δεν είναι καθαρά και διαχωρισμένα. Έτσι το περιεχόμενο του μπλε κάδου χρειάζεται διαχωρισμό (μηχανικό ή χειρωνακτικό) και ένα μεγάλο μέρος του καταλήγει πάλι στα απορρίμματα. Η ολοκληρωμένη λύση που εμείς προτείνουμε είναι η διαλογή στην πηγή.